2017

Komisja regulaminowa

Anna Gayer

Artur Kopczyński

Łukasz Mąkolski

Zuzanna Krawczyk

Sylwia Trzcińska

Komisarz wyborczy

Łukasz Werner

Uczelniana Komisja Wyborcza

Łukasz Mąkolski

Rada biblioteczna

Żaneta Świderska-Chadaj

Seminarium Pedagogiczne

Łukasz Mąkolski

Rada Programowa Centrum Studiów Zaawansowanych

Maciej Kachniarz

Rada Programowa Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Artur Kopczyński

Komitet Programowo-Organizacyjny Obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej

Maciej Kachniarz

Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów

Milena Koralnik

Błażej Smoliński

Marianna Ulanicka

Aleksandra Kuźmińska

Komisja Senacka ds. Mienia i Finansów

Maciej Kachniarz

Komisja Senacka ds. Kształcenia

Paweł Mazurek

Komisja Senacka ds. Organizacji Uczelni

Kamil Możdżyński

Komisja Senacka ds. Kadr

Karol Pożyczka

Komisja Senacka ds. Nauki

Jakub Kotwiński

Komisja Senacka ds. Współpracy Międzynarodowej

Andrzej Manujło

Komisja Senacka ds. Historii i Tradycji    

Andrzej Juś

Komisja Senacka ds. Etyki Zawodowej

Paweł Mazurek

Rektorska Komisja ds. Akademickiej Służby Zdrowia

Anna Kurowska

Rektorska Komisja ds. Warunków Pracy w Politechnice Warszawskiej

Sławomir Łach

Rektorska Komisja ds. Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej

Michał Terlecki

Rektorska Komisja ds. standaryzacji procesów obsługi i dokumentowania toku studiów

Sławomir Łach

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Kuźmińska Aleksandra

Kamila Grabowska

Łukasz Mąkolski

Kamila Buziak

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Milena Koralnik

Błażej Smoliński

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

Paweł Mazurek

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs