2018

Komisja regulaminowa

Anna Kurowska
Łukasz Mąkolski
Michał Kukielski
Urszula Michalczuk

Komisarz wyborczy

Joanna Latocha

Uczelniana Komisja Wyborcza

Łukasz Mąkolski

Rada biblioteczna

Magdalena Pilarska

Seminarium Pedagogiczne

Łukasz Mąkolski

Rada Programowa Centrum Studiów Zaawansowanych

Maciej Kachniarz

Rada Programowa Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Artur Kopczyński

Komitet Programowo-Organizacyjny Obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej

Maciej Kachniarz

Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów

Joanna Starobrat
Błażej Smoliński
Marianna Ulanicka
Aleksandra Kuźmińska

Komisja Senacka ds. Mienia i Finansów

Maciej Kachniarz, Jakub Kotwiński

Komisja Senacka ds. Kształcenia

Maciej Kachniarz, Andrzej Manujło

Komisja Senacka ds. Organizacji Uczelni

Kamil Możdżyński

Komisja Senacka ds. Kadr

Karol Pożyczka

Komisja Senacka ds. Nauki

Jakub Kotwiński

Komisja Senacka ds. Współpracy z Zagranicą

Andrzej Manujło, Maciej Kachniarz

Komisja Senacka ds. Historii i Tradycji    

Mateusz Brukalski

Komisja Senacka ds. Etyki Zawodowej

Tomasz Kotkowski

Rektorska Komisja ds. Akademickiej Służby Zdrowia

Agnieszka Sebai

Rektorska Komisja ds. Warunków Pracy w Politechnice Warszawskiej

Andrzej Manujło

Rektorska Komisja ds. Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej

Angelika Wilk

Rektorska Komisja ds. standaryzacji procesów obsługi i dokumentowania toku studiów

Sławomir Łach

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Aleksandra Kuźmińska
Mateusz Bednarski
Łukasz Mąkolski
Kamila Buziak

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Marlena Roguszewska
Błażej Smoliński

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

Michał Falkowski

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs