2019

Komisja regulaminowa

Maciej Kachniarz
Jakub Kotwiński
Michał Kukielski
Urszula Michalczuk

Komisarz wyborczy

Joanna Latocha

Rada biblioteczna

Magdalena Pilarska

Rada Programowa Seminarium Pedagogoicznego

Anna Górka

Rada Programowa Centrum Studiów Zaawansowanych

Andrzej Manujło

Rada Programowa Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Andrzej Manujło

Komitet Programowo-Organizacyjny Obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej

Andrzej Manujło

Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów

Joanna Starobrat
Błażej Smoliński
Marianna Ulanicka
Aleksandra Kuźmińska

Komisja Senacka ds. Mienia i Finansów

Andrzej Manujło, Dariusz Grudziński

Komisja Senacka ds. Kształcenia

Andrzej Manujło, Norbert Wiatr

Komisja Senacka ds. Organizacji Uczelni

Agnieszka Fus

Komisja Senacka ds. Kadr

Norbert Wiatr

Komisja Senacka ds. Nauki

Maciej Kachniarz

Komisja Senacka ds. Współpracy z Zagranicą

Andrzej Manujło, Estera Kot

Komisja Senacka ds. Historii i Tradycji    

Sławomir Łach

Komisja Senacka ds. Etyki Zawodowej

Anna Górka

Rektorska Komisja ds. Akademickiej Służby Zdrowia

Magdalena Pilarska

Rektorska Komisja ds. Warunków Pracy w Politechnice Warszawskiej

Agnieszka Fus

Rektorska Komisja ds. Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej

Angelika Wilk

Rektorska Komisja ds. standaryzacji procesów obsługi i dokumentowania toku studiów

Bartosz Bednarz

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Aleksandra Kuźmińska
Mateusz Bednarski
Samanta Gloeh
Kamila Buziak

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Marlena Roguszewska
Błażej Smoliński

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

Norbert Wiatr

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs