Kręgle z WPD i RDPW

Opublikowano 24 kwietnia 2018 przez Andrzej Manujło

Warszawskie Porozumienie Doktorantów razem z Radą Doktorantów Politechnika Warszawskiej  serdecznie zaprasza Was na Kręgle w dniu 17.05.2018 w godzinach 19.00-21.00.

Adres:

Bowl Pub

Wodny Park I piętro
ul.Merliniego 4
02-511 Warszawa

Zapisy ruszają już w najbliższy poniedziałek  23.04.2018 o godzinie 20:30 i trwają do 04.05.2018 włącznie.

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie poniższego formularza: https://goo.gl/forms/6eGLKQaUWHynae5i1

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Warunkiem wzięcia udziału w wyjściu jest OTRZYMANIE MAILA POTWIERDZAJĄCEGO ZAPIS (do 05.05.2018).

Brak otrzymania maila potwierdzającego oznacza, że pula miejsc została wyczerpana.

Stypendia Erasmus+ na wyjazd do Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Opublikowano 18 kwietnia 2018 przez Andrzej Manujło

Istnieje możliwość pozyskania stypendium dla doktorantów na wyjazd do Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Szczegóły znajdują się poniżej:

Czas wyjazdu – 1 semestr.
Liczba miejsc: 2.
Uczelnia partnerska: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Dofinansowanie w ramach Erasmus+ pokrywa: koszt biletu oraz koszty pobytu (narzucone przez projekt Erasmus +).
Możliwe wyjazdy w ramach poniższych dziedzin (tabela).
Zainteresowanych prosimy o kontakt: Patrycja Kluź (pkluz@cwm.pw.edu.pl), Dominika Jasińska (djasinska@cwm.pw.edu.pl).
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV + working plan (jedna strona A4: czego student oczekuje od uczelni partnerskiej, czym się interesuje, co chciałby osiągnąć (np. jakieś badania?)) – w języku angielskim.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 25 maja 2018.
Wyboru kandydatów dokonuje strona przyjmująca.

Nr

Department

Master Program

Doctoral
Program

1

Physics

2

Mathematics

3

Statistics

4

Chemistry

5

Biology

6

Mechanical Engineering

7

Electrical Engineering

8

Chemical Engineering

9

Engineering Physics

10

Industrial Engineering

11

Material Engineering

12

Civil Enginering

13

Architecture

14

Environmental Engineering

15

Geomatics Engineering

16

Marine Technology

17

Informatics Engineering

18

Information Systems

19

Management of Technology

20

Marine Engineering

VII European Young Engineers Conference

Opublikowano 15 kwietnia 2018 przez Andrzej Manujło

European Young Engineers Conference promotes scientific activity among young scientists, who deal with chemical engineering and related disciplines, such as: bioprocess and biomedical engineering, nanotechnology, nanomaterials and environmental protection. The aim of the Conference is to present the scientific accomplishments of BSc, MSc students and PhD candidates. EYEC is the ideal occasion to cooperate, exchange views and have a great time.

During EYEC, participants take part in oral presentations, poster sessions and open discussions about future and trends in chemical and process engineering and related disciplines. Thanks to our honor guests, participants can associate with specialists and mentors in many sections of engineering.

The 4th and 5th edition of EYEC won the first prize in the category “The Conference of the year 2015” and “The Conference of the year 2016” respectively in the StRuNa competition organized under the patronage of the Ministry of Science and Higher Education.

The 7th edition of EYEC will take place at the Faculty of Chemical and Process Engineering at the Warsaw University of Technology in April 2018. The event is organized by the Scientific Club of Chemical and Process Engineering (Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej) and Foundation of Young Science (Fundacja Młodej Nauki).

For more information visit our website: http://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/

Every student of Warsaw University of Technology can attend the conference as a free listener without registration and contributing the registration fee (in this case no conference materials are provided).

EYEC Special Guests:
23rd April
9:00 a.m.
Prof. Mathias Ulbricht, PhD
„Advanced polymer-based membranes with tailored barrier and surface properties”
3:30 p.m.
Prof. Jörg Vienken, PhD
„The new European Medical Device Regulation (MDR): Challenges and chances for young scientists”

24th April
8:30 a.m.
Marc Müller, PhD
Topic will be announced soon!
3:10 p.m.
Anne Ladegaard Skov, PhD
„Dielectric elastomers – the human muscle wanna-be’s”

25th April
9:00 a.m.
Anna Jackiewicz-Zagórska, PhD
„Effective filtration using modern polymer-based materials”
Registration is now closed! But you can still take part as a FREE LISTENER!

The official language of the conference is English.

Program L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Opublikowano 12 kwietnia 2018 przez Andrzej Manujło

Wypromuj swoje badania i zdobądź stypendium!

Startują zgłoszenia do programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Od 5 marca do 30 kwietnia trwa nabór zgłoszeń do 18. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet
i Nauki. Kobiety prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu mają dodatkową szansę na promowanie swoich osiągnięć naukowych oraz uzyskanie wsparcia finansowego.
Więcej informacji na stronie:
http://www.lorealdlakobietinauki.pl/

Konkurs ClimateLaunchpad

Opublikowano 9 kwietnia 2018 przez Andrzej Manujło

ClimateLaunchpad jest największym na świecie konkursem dla wczesnych pomysłów biznesowych (koncepcyjnych lub wczesnym etapie wdrożeniowym) w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i ochrona klimatu.

Konkurs realizowany jest w 35 państwach świata. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. a Partnerem Strategicznym jest firma DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca Wrocławskiego Parku Przemysłowego.

Konkurs skierowany do osób fizycznych, studentów, pracowników naukowych, zespołów projektowych oraz firm, które są obecne na rynku do roku czasu.

Wszystkich autorów pomysłów biznesowych w obszarach tematycznych jak: ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branżach pokrewnych zapraszamy do przyłączenia się do świata ClimateLaunchpad.

W etapie preakceleracji zapewniamy coaching oraz szkolenia. Fundatorem szkolenia z zakresu “Design thinking” jest Nokia z siedzibą we Wrocławiu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja 2018 r.
Udział w konkursie jest bezpłatny!
Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: www.climatelaunchpad.org/application-form/

Na laureatów finału krajowego czekają atrakcyjne nagrody a wśród nich:
Szkolenie z pakietu EY Business of Academy
Film promocyjny ufundowany przez Flying Carpet Studio
Profesjonalna kampania promocyjna w mediach społecznościowych ufundowana przez “MamStartup”
Profesjonalne opracowanie graficzne prezentacji pomysłów biznesowych ufundowane przez agencję reklamową “trzypunkty”
Doradztwo z autoprezentacji w języku angielskim ufundowane przez WeDo Academy.

Zapraszam również do polubienia profilu facebookowego Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz obejrzenie relacji z poprzedniej edycji konkursu:

https://www.youtube.com/watch?v=ycZhXVcmAao

Szczegóły konkursu na : www.climatelaunchpad.org oraz www.darr.pl

Program granatowy Climate-KIC Accelerator

Opublikowano przez Andrzej Manujło

Climate-KIC Accelerator jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, transport (zielony, oszczędny), efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne.
Program przeznaczony jest dla:
· początkujących firm, MŚP istniejący (zarejestrowanych) na rynku do 3 lat,
· osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą)
· zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out)

Granty:
Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tys. EUR. Granty wypłacane są zaliczkowo (w pełnej kwocie) na konto grantobiorcy. Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w formie spółki.
W ubiegłym roku całkowita pula grantów wynosiła 90 tyś. EUR.

Granty mogą zostać przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle lub rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska / zielonego transportu / ochrony klimatu i branż pokrewnych. Granty przekazywane są pomysłodawcom zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową. Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

Grant może zostać spożytkowany m.in. na:
· zakup środków trwałych
· zakup wartości niematerialnych i prawnych
· szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
· udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych
· badania naukowe (realizowane przez firmy zewnętrzne)
· zakup surowców i narzędzi do budowy prototypu
· inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności – za uprzednią akceptacją realizatora programu)

Więcej informacji: http://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/climate-kic.html

Akcja Kwaterunkowa dla Doktorantów

Opublikowano 7 kwietnia 2018 przez Andrzej Manujło

Akcja Kwaterunkowa rusza już od 16 kwietnia. Terminarz do pobrania: Terminarz_Akcji_Kwaterunkowej_dla_Doktorantów_2018

Wsparcie 2000 USD na wyjazdy związane z wybranymi konferencjami IEEE Industrial Electronics Society (IES)

Opublikowano 4 kwietnia 2018 przez Andrzej Manujło

IEEE wspiera studentów, doktorantów i młodych profesjonalistów (SYP) do 2000 USD na wyjazdy związane z wybranymi konferencjami IEEE Industrial Electronics Society (IES). Więcej informacji na stronie: http://ieeexplore.ieee.org/document/8233456/

Konkurs NCN - PRELUDIUM 15

Opublikowano 27 marca 2018 przez Andrzej Manujło

Cel: Realizacja projektów badawczych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN.
Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, osoby fizyczne, przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone powyżej.
Dofinansowanie: Dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 m-cy, finansowanie nie przekracza 70 tys. zł, dla 24 m-cy – 140 tys. zł, dla 36 m-cy – 210 tys. zł.
Okres trwania projektu: 12, 24 albo 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków: Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.
Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych do 5 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje: na stronie NCN.
Składanie wniosków:
do COP: 05.06.2018
do NCN: 15.03.2018 – 15.06.2018

Call for Papers - International Conference on Automotive Composites

Opublikowano 25 marca 2018 przez Andrzej Manujło

After the success of the first edition, ICAutoC 2016 will be held at the Azores, island of S. Miguel, Portugal, from October 22 to 25, 2018. ICAutoC Conference Series serve as an open forum to bring together and to disseminate knowledge between academics/researchers and industry practitioners. They are a forum for engineers and applied scientists engaged in composite materials within automotive vehicles to contribute to the field and to disseminate technical information.

ICAutoC Conferences focus on advanced composites (FRPs, reinforced thermoplastics, carbon-based composites and many others) and how they are designed, processed and utilized in automotive vehicles. They include technical sessions on advanced composites in vehicle design/analysis and intend to cover all phases of composites design, analysis, modelling, testing, manufacturing and failure analysis. It is also expected to shed light on the performance of existing composites and future developments in automotive materials technology. The term, ‘automotive’, includes passenger cars, sport utility vehicles, vans, trucks, buses and recreational vehicles.

About ICAutoC 2018

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs