Seminar “Rigidity of Legendrian singularities”, prof. Jun-Muk Hwang, 16.10.2018

Opublikowano 13 października 2018 przez Andrzej Manujło

Center for Advanced Studies invites for the seminar “Rigidity of Legendrian singularities”, which will be held by professor prof. Jun-Muk Hwang (Korea Institute for Advanced Study (KIAS) at the Faculty of Mathematics and Information Science, Warsaw University of Technology (WUT), on 16th of October 2018 starting at 4.15 p.m., Koszykowa 75 street, room 431.

Let (M, D) be a holomorphic contact manifold, i.e., a complex manifold M of dimension 2m+1 equipped with a holomorphic contact structure D. An m-dimensional complex analytic subvariety V in M is called a Legendrian subvariety if the smooth locus of V is tangent to D. A Legendrian singularity means the germ of a Legendrian subvariety at a point. We discuss conditions under which a Legendrian singularity becomes a cone singularity and explain how they are related to the geometry of Fano contact manifolds.

Wyjście integracyjne na strzelnicę

Opublikowano 11 października 2018 przez Andrzej Manujło

Rada Doktorantów PW serdecznie Was zaprasza na wyjście integracyjne na strzelnicę PM Shooter dnia 30.10.2018. Wyjście odbędzie się na dwie tury, tj. jedna grupa (15 osób) wejdzie o godz. 18:00, a druga (15 osób) ok. godz. 19:00 (podział na grupy ma na celu skrócenie czasu oczekiwania na strzały).

Adres strzelnicy:
Wojnicka 2
03-774 Warszawa

Koszt wyjścia:
Doktoranci PW – 40 zł
Osoby towarzyszące, niebędące doktorantami PW – 250 zł.

W ramach wyjścia przewidziany jest pakiet strzelecki, który składa się z:
10 strzałów – pistolet sportowy;
15 strzałów – pistolet Glock 17;
10 strzałów – karabin maszynowy AK-47 Kałasznikow;
5 strzałów – pistolet Colt 1911;
5 strzałów – shotgun;
15 strzałów – pistolet maszynowy Glauberyt;
10 strzałów – karabin Beryl;
10 strzałów – karabin M4.

Ponadto w kosztach wyjścia jest opieka instruktora, przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa, posługiwania się bronią palną oraz podstawowych technik strzeleckich. Pobyt jednej grupy na strzelnicy to ok. 1 h.

Zapisy ruszają w poniedziałek, 15.10.2018 o godzinie 20:00 i trwają do 17.10.2018 włącznie.
W celu zgłoszenia proszę o wypełnienie poniższego formularza:

https://www.interankiety.pl/i/AEBzRA7E

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. UWAGA! PIERWSZEŃSTWO UDZIAŁU MAJĄ OSOBY, KTÓRE NIE BRAŁY UDZIAŁY W WYJŚCIU NA STRZELNICĘ W MAJU B.R. Weryfikacja osób biorących udział w poprzednim wydarzeniu będzie na podstawie zarchiwizowanej listy obecności. Warunkiem wzięcia udziału w wyjściu jest otrzymanie maila potwierdzającego zapis (do 18.10.2018) i opłata biletów (przelewem na numer konta podany w mailu) w wyznaczonym terminie. Brak otrzymania maila potwierdzającego oznacza, że pula biletów została wyczerpana. Wszelkie pytania proszę kierować na adres: kultura@doktoranci.pw.edu.pl.

ZAPRASZAMY!

Seminarium "Konstytucja dla Nauki dla studentów i doktorantów"

Opublikowano 10 października 2018 przez Andrzej Manujło

Zachęcamy do udziału w seminarium „Konstytucja dla Nauki dla studentów i doktorantów”, które będzie dotyczyło nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Seminarium odbędzie się w Warszawie na naszej Uczelni, dnia 15 października o godzinie 16:00.
Wydarzenie potrwa około 6h, a także przewidziany jest poczęstunek.

Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym prowadzącymi są eksperci z różnych obszarów związanych ze szkolnictwem wyższym.

Więcej informacji oraz zapisy w linku poniżej:
http://www.dlanauki.edu.pl/

Planowanie ścieżki rozwoju kariery – instrumenty krajowe i zagraniczne, w tym program Horyzont 2020

Opublikowano przez Andrzej Manujło

Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej zaprasza doktorantów PW na kolejne spotkanie z cyklu szkoleń dotyczących funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych.

Temat spotkania: Planowanie ścieżki rozwoju kariery – instrumenty krajowe i zagraniczne, w tym program Horyzont 2020.

Prowadzący szkolenie: pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego Centrum Programów Badawczych UE.

Termin: 29 października 2018 r., godz. 9:15–12:00.

Miejsce: sala 4.05, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Agenda:

1. Tworzenie optymalnego środowiska w instytucji do aplikowania o prestiżowe granty badawcze – dobre praktyki

2. Elementy harmonijnego rozwoju ścieżki kariery naukowej

3. Instrumenty, w tym programy krajowe i międzynarodowe, w tym Program Horyzont 2020:

· Granty ERC

· Działania Marii Skłodowskiej-Curie

4. Portal Mobilnych Naukowców – EURAXCESS

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem:

http://bob.strony.uw.edu.pl/spotkanie-informacyjne-planowanie-sciezki-rozwoju-kariery-naukowej-instrumenty-krajowe-i-zagraniczne-w-tym-program-horyzont-2020-29-pazdziernika-2018/

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Aleksander Molenda, Dział Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów, tel. 22 234 14 82, email: aleksander.molenda@pw.edu.pl

Rekrutacja doktorantów do Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych

Opublikowano 4 października 2018 przez Andrzej Manujło

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się kolejna rekrutacja doktorantów do Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych (Program IKD-TR).

Kandydaci do Programu IKD-TR powinni złożyć wymagane dokumenty do dnia 15 października 2018 r.

Rozmowy rekrutacyjne z kandydatami odbędą się w dniu 26 października 2018 r. w godz. 15.15 – 17.00 w sali nr 229A na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19.

Materiały informacyjne i formularze niezbędne do rekrutacji są dostępne pod adresem http://cboib.pw.edu.pl/program-ikd-tr

Konkurs – Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – MIP 2018

Opublikowano przez Andrzej Manujło

W imieniu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informujemy o uruchomieniu IV edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – MIP 2018, na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów oraz młodych naukowców i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Jako lider rynku gazowego w Polsce i firma intensywnie wspierająca działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne zależy nam, na jak najszerszym pozyskaniu ciekawych tematów, które mogą zainicjować realizację użytecznych dla naszej firmy projektów B+R. Konkursy w poprzednich trzech edycjach zakończyły się dużym sukcesem. Z przesłanych projektów, wiele propozycji cechowało się wysokim poziomem innowacyjności.

W roku bieżącym oczekujemy na pomysły w następujących obszarach tematycznych:

Technologie wodorowe; wodór i gazownictwo
Propozycje aplikacji na smartfon dla gazownictwa/odbiorców gazu
Big Data – zastosowania, możliwości
Pozyskiwanie metanu z węgla (CBM)
Robotyka i sztuczna inteligencja
Media społecznościowe – możliwości dla sektora
Nowe zastosowanie paliw gazowych
Innowacyjne metody współpracy z klientem
Technologie poprawiające skuteczność cementowania odwiertów
Wiercenia kierunkowe: wyzwania technologiczne oraz w innych obszarach działalności GK PGNiG, a także w zakresie popularyzacji marki PGNiG.
Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: konkursMIP@pgnig.pl, na załączonym formularzu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2018 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig.

Uczelniana Oferta Dydaktyczna CSZ PW - zapisy

Opublikowano 28 września 2018 przez Andrzej Manujło

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza do zapisów na wykłady w semestrze zimowym 2018/2019.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do doktorantów i studentów naszej Uczelni, ale mogą skorzystać z niej również pracownicy naukowi z innych instytucji badawczych.

Zapisy od 17 do 28 września 2018 r. na stronach: wykłady podstawowe oraz wykłady specjalne.

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”

Opublikowano 26 września 2018 przez Andrzej Manujło

Przypominamy, że do 2 października trwa rekrutacja do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”. Celem programu jest zachęcanie do rozwoju naukowego przy jednoczesnym aktywnym udziale w działaniach społecznych.

Program skierowany jest do doktorantów studiujących na stacjonarnych studiach doktoranckich w polskich uczelniach publicznych lub instytutach naukowych. Warunkiem koniecznym jest również współpraca doktoranta ze wskazaną przez niego organizacją pozarządową oraz związek między tematem pracy doktorskiej a działalnością tej organizacji. Aplikując kandydat musi wykazać, iż ma poparcie konkretnej organizacji, która jest zainteresowana wynikami jego pracy doktorskiej.

Nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18.000 zł.

Autorami Programu są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) i Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Fundatorem naukowych stypendiów doktoranckich jest PAFW, a jego administratorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP).

Języki obce - informacje dla doktorantów od Studium Języków Obcych

Opublikowano 18 września 2018 przez Andrzej Manujło

Informacje dla doktorantów dotyczące języków obcych
Informacje dotyczące egzaminu z języka obcego:
dla kandydatów na studia doktoranckie;
przed obroną pracy doktorskiej.

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr zimowy 2018/2019

Warunkiem uczęszczania doktoranta na zajęcia jest: zlecenie od Dziekana Wydziału lub Kierownika Studium Doktoranckiego.

Zapisy odbywają się na początku każdego semestru. Szczegółowa informacja o zapisach jest zamieszczana na stronie SJO 1 tydzień przed rozpoczęciem zajęć.
Miejsce zajęć proszę sprawdzać na stronie SJO w zakładce Plany zajęć.

Rezygnacja
Doktoranci, którzy zgłosili się na kurs, mogą zrezygnować z kursu w ciągu 2 pierwszych tygodni zajęć. Rezygnację należy zgłosić elektronicznie na adres: Elzbieta.Chrzczonowska@pw.edu.pl lub bezpośrednio do lektora.
Nie zgłoszenie rezygnacji traktowane jest jak uczestnictwo w kursie.

Doktoranckie biegi po zdrowie KRD

Opublikowano 13 września 2018 przez Andrzej Manujło

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza rekrutację do 3-dniowego wydarzenia sportowo-edukacyjnego „Doktoranckie biegi po zdrowie”, realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego w 2018 roku”.
Krajowa Reprezentacja Doktorantów wraz z Samorządem Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach współorganizuje I Mistrzostwa Polski Doktorantek i Doktorantów w Maratonie i Półmaratonie rozgrywanych w ramach PKO Silesia Marathon.
Mistrzostwom będzie towarzyszyć także rekreacyjny bieg na dystansie 4,2 km. Kolejnymi punktami wydarzenia będą warsztaty z zakresu przygotowania do biegania oraz cennych wskazówek jak zachować dobrą formę pracując naukowo.

Również doktorantki/ci z niepełnosprawnością będą mogły/li uczestniczyć w „Doktoranckich biegach po zdrowie”, ponieważ trasy biegowe będą dostosowane do niektórych niepełnosprawności, a na trasie będzie możliwość otrzymania wsparcia przewodnika.

Oferujemy:

• bezpłatny udział w praktycznym szkoleniu i treningu biegowym;
• bezpłatny udział w wybranej formie biegu: rekreacyjny bieg na dystansie 4,2 km lub Mistrzostwa Polski Doktorantek i Doktorantów w Maratonie lub Półmaratonie;
• bezpłatny udział w warsztatach z zakresu przygotowania do treningu biegowego;
• bezpłatny udział w warsztatach o strategiach i wskazówkach dotyczących prozdrowotnych zachowań oraz kondycji fizycznej dla doktorantów w oparciu o aktualny stan wiedzy oraz model EBP (evidence-based practice);
• bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie podczas wydarzenia;
• zwrot kosztów podróży w kwocie 40 zł w jedną stronę;
• nawiązanie kontaktów z innymi aktywnymi doktorantami z wielu polskich ośrodków akademickich uczestniczących w wydarzeniu;
• pierwszych 5 doktorantów z niepełnosprawnością, którzy prześlą zgłoszenie będzie mogło pokryć koszty zakwaterowania i wyżywienia ich asystenta/opiekuna.

Szczegóły i warunki rekrutacji oraz uczestnictwa zawarto w REGULAMINIE „GO! PhD” 3-dniowego wydarzenia sportowo-edukacyjnego „Doktoranckie biegi po zdrowie”.

Termin i miejsce wydarzenia: 5 października (piątek) do 7 października (niedziela) 2018 r., Katowice, woj. śląskie.
Maksymalna liczba miejsc objętych całkowicie BEZPŁATNYM uczestnictwem: 40.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 września 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

Szczegóły na stronie: https://krd.edu.pl/2018/09/13/doktoranckie-biegi-po-zdrowie-rekrutacja/

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs