Nauka

Konkurs nr CWM/PROM PW/2019/1 dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 roku życia

Opublikowano 18 marca 2019 przez Andrzej Manujło
W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW – Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW/2019/1 dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze. Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do dnia 1 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00 w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 234, GG PW. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres cwm@pw.edu.pl Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie CWM: https://www.cwm.pw.edu.pl/PROM-PW/Konkursy/II-konkurs

CSZ - Spotkanie Otwartych Umysłów III, 28.02.2019

Opublikowano 25 lutego 2019 przez Andrzej Manujło
Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Spotkania Otwartych Umysłów” w dniu 28 lutego 2019 roku w sali 103, godz. 16.15, Gmach MiNI PW, Warszawa, ul. Koszykowa 75. Spotkania Otwartych Umysłów adresowane są do studentów Politechniki Warszawskiej i mają na celu poszerzanie horyzontów naukowo-poznawczych młodych ludzi, znajdujących się w świecie nauki. Celem spotkań jest zwrócenie uwagi na wartość ponadstandardowego wymiaru kształcenia, rozwijanie aspektów twórczych oraz myślenia i dyskursu krytycznego wśród uczestników. Istotna w tym procesie jest rola przewodnika naukowego, mistrza wskazującego drogę i rozbudzającego potencjał intelektualny swoich uczniów. Tym razem tematami przewodnimi spotkania będą: ŻYCIE – wyższe Czytaj dalej »

Seminarium specjalistyczne Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego - semestr zimowy 2018 (zmiana terminów)

Opublikowano 5 grudnia 2018 przez Andrzej Manujło
Centrum Studiów Zaawansowanych PW, Wydział Zarządzania PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze zimowym 2018 na Seminarium pt. Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego. 16.10.2018 WEiTI sala AC Prof. Lech Bukowski Transdyscyplinarne podejście do wybranych zagadnień zarządzania Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (wyjątkowo z powodu braku odpowiedniej sali w CZIiTT, Seminarium odbędzie się w Sali Audytorium Centralne Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW) 13.11.2018 CZIiTT sala 4.01 Dr hab. Jan Fazlagić Kreatywność a Industry 4.0. Czy maszyny mogą być kreatywne? Perspektywy i możliwości wykorzystania dorobku psychologii kreatywności na rzecz machine learning Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 11.12.2018 CZIiTT sala 4.01 Czytaj dalej »

Wydarzenia Centrum Studiów Zaawansowanych - listopad 2018

Opublikowano 22 listopada 2018 przez Andrzej Manujło
Serdecznie zapraszamy doktorantów (i nie tylko) na 3 przestawione poniżej wydarzenia. 1. Dysputy Pitagorejskie pt. „Inteligencja naturalna i sztuczna – oczekiwania i prognozy”, 27 listopada 2018 o godz. 16.15, na Wydziale MiNI PW, w sali nr 01 przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie Więcej informacji na stronie: https://www.csz.pw.edu.pl/index.php/csz/Wydarzenia/Dysputy-Pitagorejskie-V-27.11.2018 2. SCIENTIA SUPREMA – Konwersatorium PW, Profesor Czesław Radzewicz z Wydziału Fizyki UW wygłosi odczyt pt. „W kierunku mocnych ultrakrótkich impulsów laserowych”, wykład odbędzie się 29 listopada 2018 r. o godz. 12:15 w Audytorium budynku Wydziału Fizyki PW przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie. Więcej informacji na stronie: https://www.csz.pw.edu.pl/index.php/csz/Wydarzenia/SCIENTIA-SUPREMA-Konwersatorium-PW-W-kierunku-mocnych-ultrakrotkich-impulsow-laserowych-prof.-Czeslaw-Radzewicz r 3. Konwersatorium Czytaj dalej »

Konferencja „Analityczne wyzwania”

Opublikowano 12 listopada 2018 przez Andrzej Manujło
Konferencja „Analityczne wyzwania” jest wydarzeniem powołanym do życia w 2017 r. z inicjatywy użytkowników oprogramowania z rodziny IBM SPSS i Predictive Solutions, reprezentujących środowisko akademickie. Celem Konferencji jest integracja ludzi nauki wokół problematyki przetwarzania i analizy danych. Spotkanie to ma tworzyć szeroką platformę współpracy dla pracowników naukowych do wymiany doświadczeń. Patronat nad wydarzeniem objęli prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko, Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH oraz Piotr Komornicki, Prezes Predictive Solutions. http://analitycznewyzwania.pl/

Program BioLAB - Biuro Karier PW oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Opublikowano 27 października 2018 przez Andrzej Manujło
Biuro Karier PW oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zapraszają na spotkanie dotyczące program BioLAB. Program skierowany jest do studentów i doktorantów fizyki, chemii, biochemii, biologii, biotechnologii, farmacji itp. O programie opowie jego założyciel, Profesor Zygmunt Derewenda (University of Virginia). Zapraszamy 17 listopada 2018 (sobota) do Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1), w godz. 13:00-14:00, sala nr 226. Więcej infomacji: https://bk.pw.edu.pl/events/details/6906

Konkurs w ramach Programu imienia Iwanowskiej - wyjazdy do renomowanych ośrodków naukowych na całym świecie

Opublikowano 16 października 2018 przez Andrzej Manujło
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła 9 października 2018 r. konkurs w ramach Programu imienia Iwanowskiej umożliwiającego doktorantom wyjazdy do renomowanych ośrodków naukowych na całym świecie (na okresy 6-12 mies.). W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest: odbycie części studiów doktoranckich; zrealizowanie części programu „Doktorat wdrożeniowy”, zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego; prowadzenie badań naukowych powiązanych z realizacją pracy doktorskiej; pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej; prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie powyższych celów; inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją pracy doktorskiej jako uzupełnienie powyższych celów. Uprawnieni Czytaj dalej »

Seminar “Rigidity of Legendrian singularities”, prof. Jun-Muk Hwang, 16.10.2018

Opublikowano 13 października 2018 przez Andrzej Manujło
Center for Advanced Studies invites for the seminar “Rigidity of Legendrian singularities”, which will be held by professor prof. Jun-Muk Hwang (Korea Institute for Advanced Study (KIAS) at the Faculty of Mathematics and Information Science, Warsaw University of Technology (WUT), on 16th of October 2018 starting at 4.15 p.m., Koszykowa 75 street, room 431. Let (M, D) be a holomorphic contact manifold, i.e., a complex manifold M of dimension 2m+1 equipped with a holomorphic contact structure D. An m-dimensional complex analytic subvariety V in M is called a Legendrian subvariety if the smooth locus of V is tangent to D. Czytaj dalej »

Planowanie ścieżki rozwoju kariery – instrumenty krajowe i zagraniczne, w tym program Horyzont 2020

Opublikowano 10 października 2018 przez Andrzej Manujło
Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej zaprasza doktorantów PW na kolejne spotkanie z cyklu szkoleń dotyczących funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych. Temat spotkania: Planowanie ścieżki rozwoju kariery – instrumenty krajowe i zagraniczne, w tym program Horyzont 2020. Prowadzący szkolenie: pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego Centrum Programów Badawczych UE. Termin: 29 października 2018 r., godz. 9:15–12:00. Miejsce: sala 4.05, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4. Agenda: 1. Tworzenie optymalnego środowiska w instytucji do aplikowania o prestiżowe granty badawcze – dobre praktyki 2. Elementy harmonijnego rozwoju ścieżki kariery naukowej 3. Instrumenty, w tym programy krajowe i międzynarodowe, w tym Program Horyzont 2020: · Granty ERC Czytaj dalej »

Języki obce - informacje dla doktorantów od Studium Języków Obcych

Opublikowano 18 września 2018 przez Andrzej Manujło
Informacje dla doktorantów dotyczące języków obcych Informacje dotyczące egzaminu z języka obcego: – dla kandydatów na studia doktoranckie;przed obroną pracy doktorskiej. Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr zimowy 2018/2019 Warunkiem uczęszczania doktoranta na zajęcia jest: zlecenie od Dziekana Wydziału lub Kierownika Studium Doktoranckiego. Zapisy odbywają się na początku każdego semestru. Szczegółowa informacja o zapisach jest zamieszczana na stronie SJO 1 tydzień przed rozpoczęciem zajęć. Miejsce zajęć proszę sprawdzać na stronie SJO w zakładce Plany zajęć. Rezygnacja Doktoranci, którzy zgłosili się na kurs, mogą zrezygnować z kursu w ciągu 2 pierwszych tygodni zajęć. Rezygnację należy Czytaj dalej »
© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs