Nauka

Stypendia Erasmus+ na wyjazd do Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Opublikowano 18 kwietnia 2018 przez Andrzej Manujło
Istnieje możliwość pozyskania stypendium dla doktorantów na wyjazd do Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Szczegóły znajdują się poniżej: Czas wyjazdu – 1 semestr. Liczba miejsc: 2. Uczelnia partnerska: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Dofinansowanie w ramach Erasmus+ pokrywa: koszt biletu oraz koszty pobytu (narzucone przez projekt Erasmus +). Możliwe wyjazdy w ramach poniższych dziedzin (tabela). Zainteresowanych prosimy o kontakt: Patrycja Kluź (pkluz@cwm.pw.edu.pl), Dominika Jasińska (djasinska@cwm.pw.edu.pl). Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV + working plan (jedna strona A4: czego student oczekuje od uczelni partnerskiej, czym się interesuje, co chciałby osiągnąć (np. jakieś badania?)) – w języku angielskim. Termin przyjmowania zgłoszeń: 25 maja Czytaj dalej »

VII European Young Engineers Conference

Opublikowano 15 kwietnia 2018 przez Andrzej Manujło
European Young Engineers Conference promotes scientific activity among young scientists, who deal with chemical engineering and related disciplines, such as: bioprocess and biomedical engineering, nanotechnology, nanomaterials and environmental protection. The aim of the Conference is to present the scientific accomplishments of BSc, MSc students and PhD candidates. EYEC is the ideal occasion to cooperate, exchange views and have a great time. During EYEC, participants take part in oral presentations, poster sessions and open discussions about future and trends in chemical and process engineering and related disciplines. Thanks to our honor guests, participants can associate with specialists and mentors in many Czytaj dalej »

Program L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Opublikowano 12 kwietnia 2018 przez Andrzej Manujło
Wypromuj swoje badania i zdobądź stypendium! Startują zgłoszenia do programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki Od 5 marca do 30 kwietnia trwa nabór zgłoszeń do 18. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Kobiety prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu mają dodatkową szansę na promowanie swoich osiągnięć naukowych oraz uzyskanie wsparcia finansowego. Więcej informacji na stronie: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/

Konkurs ClimateLaunchpad

Opublikowano 9 kwietnia 2018 przez Andrzej Manujło
ClimateLaunchpad jest największym na świecie konkursem dla wczesnych pomysłów biznesowych (koncepcyjnych lub wczesnym etapie wdrożeniowym) w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i ochrona klimatu. Konkurs realizowany jest w 35 państwach świata. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. a Partnerem Strategicznym jest firma DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Konkurs skierowany do osób fizycznych, studentów, pracowników naukowych, zespołów projektowych oraz firm, które są obecne na rynku do roku czasu. Wszystkich autorów pomysłów biznesowych w obszarach tematycznych jak: ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne Czytaj dalej »

Program granatowy Climate-KIC Accelerator

Opublikowano przez Andrzej Manujło
Climate-KIC Accelerator jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, transport (zielony, oszczędny), efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne. Program przeznaczony jest dla: · początkujących firm, MŚP istniejący (zarejestrowanych) na rynku do 3 lat, · osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą) · zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out) Granty: Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tys. EUR. Granty wypłacane są zaliczkowo (w pełnej Czytaj dalej »

Wsparcie 2000 USD na wyjazdy związane z wybranymi konferencjami IEEE Industrial Electronics Society (IES)

Opublikowano 4 kwietnia 2018 przez Andrzej Manujło
IEEE wspiera studentów, doktorantów i młodych profesjonalistów (SYP) do 2000 USD na wyjazdy związane z wybranymi konferencjami IEEE Industrial Electronics Society (IES). Więcej informacji na stronie: http://ieeexplore.ieee.org/document/8233456/

Konkurs NCN - PRELUDIUM 15

Opublikowano 27 marca 2018 przez Andrzej Manujło
Cel: Realizacja projektów badawczych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN. Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, osoby fizyczne, przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone powyżej. Dofinansowanie: Dla projektów, których okres Czytaj dalej »

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST) and International Conference on Research in Education and Science (ICRES)

Opublikowano 25 marca 2018 przez Andrzej Manujło
International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST) and International Conference on Research in Education and Science (ICRES) which will take place on April 28 – May 01, 2018 at Grand Yazıcı Club Turban Hotel in Marmaris, Turkey. The conference is organized by the International Society for Research in Education and Science (ISRES). Accommodation is free for all participants in a double room per person during the three nights of April 28 – May 1, 2018. The accommodation at the five-star hotel (Grand Yazıcı Club Turban Hotel) is ultra-all-inclusive for the conference days. The conferences are organized regularly. Czytaj dalej »

Dysputy Pitagorejskie pt. ”Moc myślenia”

Opublikowano 15 marca 2018 przez Andrzej Manujło
Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Dysput Pitagorejskich pt. ”Moc myślenia”, 20 marca 2018, godz. 16.15 w Małej Auli Gmachu Głównego PW. Szczegóły na stronie Dysput: https://www.csz.pw.edu.pl/Wydarzenia/Dysputy-Pitagorejskie-IV-20.03.2018

Seminarium pt. "Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego"

Opublikowano przez Andrzej Manujło
Centrum Studiów Zaawansowanych PW, Wydział Zarządzania PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2018 na kolejną edycję Seminarium pt. „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego”. Najbliższy wykład pt. „Internet Rzeczy w Smart Cities” wygłosi prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Szczegóły na stronie Seminarium: http://www.csz.pw.edu.pl/Wydarzenia/Seminarium-specjalistyczne-semestr-letni-2018
© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs