Nauka

Warsztaty Doktoranckie WD2016 Lublin

Opublikowano 2 kwietnia 2016 przez A.Kurowska
Szanowni Państwo Ważne szczegóły ! Dla osób, którym z przyczyn technicznych nie udało się zarejestrować lub nie otrzymałyby e-maila „Szczegóły – potwierdzenia rejestracji [WD2016], wydłużamy pierwszy termin rejestracji do 7.04.2016. Terminy: 07.04.2016 – wczesna rejestracja 30.04.2016 – zgłoszenie 2-stronicowego streszczenia 11.06.2016 – dostarczenie pełnej wersji artykułu Opłaty: Wczesna rejestracja Późna rejestracja do 07.04.2016 do 30.04.2016 Opłata pełna 300 zł 350 zł Opłata częściowa* 150 zł 200 zł *Opłata częściowa nie obejmuje kosztów noclegu. Publikacje: 2-stronicowe wersje artykułów zostaną wydane w formie książki (ISBN) Autorzy najlepszych referatów zostaną poproszeni o przygotowanie rozszerzonych wersji do następujących czasopism: COMPEL International Journal for Computation Czytaj dalej »

Nagroda im. Witolda Lipskiego

Opublikowano 23 marca 2016 przez A.Kurowska
Rada Nagrody ogłasza konkurs dwunastej edycji dorocznej nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody jest udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów. Wysokość nagrody w tegorocznym konkursie wynosi 12 tys. zł (brutto). Ustalono następujące terminy: Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 kwietnia 2016 Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2016 Termin uroczystego ogłoszenia wyników: do 31 października 2016 Szczegóły znajdziecie tutaj.

Granty rektorskie dla Kół Naukowych

Opublikowano 16 marca 2016 przez A.Kurowska
Ogłoszony został konkurs na granty rektorskie w 2016 roku dla kół naukowych wpisanych do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej. Wniosek o grant rektorski poparty przez kierownika jednostki organizacyjnej, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do decyzji, składa opiekun koła naukowego w Biurze ds. Nauki do dnia 21 marca 2016 roku. Wszelkie informacje możecie znaleźć tutaj.

Ruszył nabór na wnioski w konkursie Preludium

Opublikowano przez A.Kurowska
NCN rusza z kolejną edycją konkursu Preludium. Wnioski można składać do 15 czerwca. Szczegóły znajdziecie tutaj.

Cykl wykładów pt. „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”

Opublikowano 13 marca 2016 przez A.Kurowska
Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają na cykl wykładów pt. „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”. Szczegóły i spis wykładów znajdziecie na stronie Konwersatorium: http://www.mini.pw.edu.pl/~konwersa/konwersatorium/seminaria_s.html .

Intensywne kursy dla doktorantów oraz szkoła letnia organizowane przez Kaunas University of Technology (Litwa).

Opublikowano 10 marca 2016 przez A.Kurowska
Kaunas University of Technology (Litwa) zaprasza na intensywne kursy dla doktorantów, szczegóły znajdziecie tutaj w zakładce „Intensive Courses”. Kaunas University of Technology organizuje również szkołę letnią, szczegóły tutaj.

Zestawienie aktualnych ofert stypendiów i grantów (marzec)

Opublikowano 9 marca 2016 przez A.Kurowska
Osoby, które chciałyby pozyskać jakiś grant lub stypendium zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą, która znajduje się tutaj.

Ankieta dotycząca mobilności Doktorantów PW

Opublikowano 24 lutego 2016 przez A.Kurowska
Pod linkiem: http://goo.gl/forms/AR4pVjZJ7k znajduje się ankieta dotycząca mobilności Doktorantów PW. Ankieta jest otwarta do 07.03.2016 włącznie. Dane, które zbierzemy, posłużą do przygotowania raportu dotyczącego mobilności doktorantów Politechniki Warszawskiej.

29.05.2015r. – III Konferencja Doktorantów Inżynierii Środowiska, Warszawa, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Opublikowano 9 kwietnia 2015 przez Antonina Geras
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wraz z Wydziałową Radą Doktorantów i Radą Doktorantów Politechniki Warszawskiej zapraszają na III edycję konferencji Doktorantów Inżynierii Środowiska. Konferencja jest bezpłatna i jest skierowana jest do doktorantów Politechniki Warszawskiej podejmujących w swoich badaniach tematykę związaną z szeroką rozumianą inżynierią środowiska, w tym  z oddziaływaniem na środowisko i jego ochroną. Spotkanie to ma na celu zachęcenie uczestników do dyskusji nad rezultatami ich dotychczasowej pracy oraz poznanie współczesnych trendów i technologii wykorzystywanych w badaniach związanych ze środowiskiem. Konferencja daje doktorantom  możliwość zaprezentowania swojej pracy naukowej oraz  przedyskutowania hipotez badawczych, wspomaga także  wymianę informacji na temat  badań Czytaj dalej »

21-23.09.2015r. – Xth conference: Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, Warszawa, Politechnika Warszawska

Opublikowano przez Antonina Geras
Fundacja na Rzecz Młodych Naukowców wraz z Radą Doktorantów Politechniki Warszawskiej zaprasza na X. edycję międzynarodowej konferencji pt. Młodzi Naukowcy Wobec Wyzwań Współczesnej Techniki (Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology). Konferencja będzie się odbywać na Politechnice Warszawskiej w dniach 21-23 września 2015 roku. Wczesna rejestracja na konferencję będzie możliwa do 31 maja 2015 roku, następny i ostateczny termin przesyłania zgłoszeń to 31 lipca. Opłata konferencyjna wynosi odpowiednio: 300 i 400 PLN. Specjalnie dla naukowców i doktorantów z Politechniki Warszawskiej jest przygotowana niższa stawka opłaty, która wynosi 200 PLN w pierwszym terminie i 300 PLN w ostatecznym. System rejestracyjny zostanie uruchomiony Czytaj dalej »
© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs