Nauka

Program granatowy Climate-KIC Accelerator

Opublikowano 9 kwietnia 2018 przez Andrzej Manujło
Climate-KIC Accelerator jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, transport (zielony, oszczędny), efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne. Program przeznaczony jest dla: · początkujących firm, MŚP istniejący (zarejestrowanych) na rynku do 3 lat, · osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą) · zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out) Granty: Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tys. EUR. Granty wypłacane są zaliczkowo (w pełnej Czytaj dalej »

Wsparcie 2000 USD na wyjazdy związane z wybranymi konferencjami IEEE Industrial Electronics Society (IES)

Opublikowano 4 kwietnia 2018 przez Andrzej Manujło
IEEE wspiera studentów, doktorantów i młodych profesjonalistów (SYP) do 2000 USD na wyjazdy związane z wybranymi konferencjami IEEE Industrial Electronics Society (IES). Więcej informacji na stronie: http://ieeexplore.ieee.org/document/8233456/

Konkurs NCN - PRELUDIUM 15

Opublikowano 27 marca 2018 przez Andrzej Manujło
Cel: Realizacja projektów badawczych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN. Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, osoby fizyczne, przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone powyżej. Dofinansowanie: Dla projektów, których okres Czytaj dalej »

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST) and International Conference on Research in Education and Science (ICRES)

Opublikowano 25 marca 2018 przez Andrzej Manujło
International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST) and International Conference on Research in Education and Science (ICRES) which will take place on April 28 – May 01, 2018 at Grand Yazıcı Club Turban Hotel in Marmaris, Turkey. The conference is organized by the International Society for Research in Education and Science (ISRES). Accommodation is free for all participants in a double room per person during the three nights of April 28 – May 1, 2018. The accommodation at the five-star hotel (Grand Yazıcı Club Turban Hotel) is ultra-all-inclusive for the conference days. The conferences are organized regularly. Czytaj dalej »

Dysputy Pitagorejskie pt. ”Moc myślenia”

Opublikowano 15 marca 2018 przez Andrzej Manujło
Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Dysput Pitagorejskich pt. ”Moc myślenia”, 20 marca 2018, godz. 16.15 w Małej Auli Gmachu Głównego PW. Szczegóły na stronie Dysput: https://www.csz.pw.edu.pl/Wydarzenia/Dysputy-Pitagorejskie-IV-20.03.2018

Seminarium pt. "Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego"

Opublikowano przez Andrzej Manujło
Centrum Studiów Zaawansowanych PW, Wydział Zarządzania PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze letnim 2018 na kolejną edycję Seminarium pt. „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego”. Najbliższy wykład pt. „Internet Rzeczy w Smart Cities” wygłosi prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Szczegóły na stronie Seminarium: http://www.csz.pw.edu.pl/Wydarzenia/Seminarium-specjalistyczne-semestr-letni-2018

Zaproszenie na konwersatorium CSZ - U.S. Public-Private Partnerships in Space: Where We Are Going Togethe

Opublikowano przez Andrzej Manujło
Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na Konwersatorium PW, w ramach którego odbędzie się odczyt Johna F. Halla, eksperta Polskiej Agencji Kosmicznej, wieloletniego pracownika NASA, pt. „U.S. Public-Private Partnerships in Space: Where We Are Going Together”. Wystąpienie prelegenta, w języku angielskim, będzie miało miejsce 15 marca 2018 r. w sali 134 Gmachu Głównego PW o godz. 16.15.

Stypendium Prix Galien Polska dla młodego naukowca w dziedzinie medycyny i farmacji

Opublikowano 8 marca 2018 przez Andrzej Manujło
Do 9 kwietnia 2018 r. badacze w wieku do 25 lat mogą starać się o stypendium Prix Galien Polska dla młodego naukowca wykazującego się dorobkiem naukowym. Do zdobycia jest 10 000 zł., a laureat zostanie ogłoszony podczas gali finałowej konkursu Prix Galien Polska 2018. Stypendium Prix Galien Polska nagradza osoby prowadzące oryginalne i innowacyjne badania w dziedzinie medycyny, farmacji, biotechnologii lub technologii wspomagającej medycynę. Pozwala ono na dofinansowanie dalszej działalności badawczej i edukacyjnej, zachęcając tym samym do kontynuowania kariery w nauce. Laureat zostanie wybrany przez członków kapituły konkursu Prix Galien Polska: 13 wybitnych przedstawicieli polskiego środowiska medycznego i farmaceutycznego, pracujących pod przewodnictwem Czytaj dalej »

V Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych

Opublikowano 14 lutego 2018 przez Andrzej Manujło
Tematyka V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse koncentruje się na problematyce interdyscyplinarności w nauce i badaniach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk biomedycznych, rozumianej jako rodzaj współpracy naukowej badaczy oraz wykorzystywania różnych metod badawczych dyscyplin w celu uzyskania nowej wiedzy i budowania nowych interdyscyplinarnych czy multidyscyplinarnych pól badawczych. Interdyscyplinarność staje się obecnie elementem paradygmatu badawczego we wszystkich dziedzinach. Przejawia się wielokierunkowym podejmowaniem założeń badawczych i stosowanych metodologii, łączącym dziedziny nauk ścisłych i humanistycznych oraz nauk technicznych i społecznych. Interdyscyplinarność nabiera szczególnego znaczenia w przypadku nauk o zdrowiu. http://e-event24.pl/5th_MSP_Conference/

Zapisy na wykłady Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej

Opublikowano 9 lutego 2018 przez Andrzej Manujło
Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza do zapisów na wykłady w semestrze letnim 2017/2018. Oferta skierowana jest przede wszystkim do doktorantów i studentów naszej Uczelni, ale mogą skorzystać z niej również pracownicy naukowi z innych instytucji badawczych. Zapisy od 12 do 18 lutego 2018 r. http://www.csz.pw.edu.pl
© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs