Dysputy Pitagorejskie

Opublikowano 22 kwietnia 2016 przez A.Kurowska

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Dysput pitagorejskich pt.”Samodzielność w świecie nauki”, 27 kwietnia 2016, godz. 16.15, sala: Mała Aula Gmachu Głównego PW.

Oprócz udziału Dyrektora Centrum, prof. Stanisława Janeczko, znakomitymi gośćmi specjalnymi będą prof. Jan Madey oraz dr Leszek Mellibruda, moderator rozmowy.

W trakcie rozmowy zostaną poruszone kwestie: Na czym polega samodzielność? W czym się przejawia? Samodzielność badawcza a niezależność życiowa. Odwaga i indywidualizm w nauce.

Uczestnictwo na podstawie zapisów:
http://www.mini.pw.edu.pl/~konw…/konwersatorium/dysputy.html.

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs