Dysputy pitagorejskie III

Opublikowano 26 maja 2017 przez Andrzej Manujło

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Dysput pitagorejskich pt. ”Estetyka – kulturowe znaczenie piękna”, 1 czerwca 2017, godz. 16.15, sala: 101 Gmach Architektury PW, ul. Koszykowa 55, Warszawa.
Oprócz udziału Dyrektora Centrum, prof. Stanisława Janeczko oraz współorganizatora wydarzania prof. Jana Słyka, Dziekana Wydziału Architektury PW, znakomitymi gośćmi specjalnymi będą dr Iwona Szustakiewicz (WA PW), dr Adrian Kuźniar (Wydział Filozofii UW).

W trakcie rozmowy zostaną poruszone kwestie:

Nieprzetłumaczalność doznań estetycznych
Piękno i prawda – artystyczna świadomość w nauce
Forma – wynik analizy i realizacja potrzeb estetycznych
Obiektywizm oraz jakość w nauce i w sztuce
Spotkanie będzie miało charakter interaktywnego kontaktu ze słuchaczami.

DYSPUTY PITAGOREJSKIE. Forma rozmów, interakcji i spotkań inspirująca do dostrzegania nowych, ukrytych i zapomnianych aspektów rzeczywistości.

Wszelkie myślenie realizuje się w formach narzuconych przez język. Nasze postrzeganie i pojmowanie dokonuje się w ramach świata przez nas rozumianego, interpretowanego i nazwanego. Mowa jest organem poznawczym i przechowuje dla nas to rozumienie. Często mowa nieświadomie zawiera określoną interpretację bytu. Mowa teorii naukowej staje się organem, przy pomocy którego tak naprawdę postrzegamy świat, „Dopiero teoria powiada co się mierzy” (Einstein). Jeśli tak rozumie się język, to rozumie się również rolę rozmowy w dochodzeniu do prawdy, „Prawda poczyna się we dwoje” (Nietzsche). Chcemy takich rozmów, gdzie dzieje się prawda, „Istotna, byt trafiająca prawda powstaje dopiero w komunikacji” (Jaspers). Prawda dzieje się i powstaje między rozmawiającymi ludźmi. W rozmowie myśl nie jest przekazywana do drugiego jako gotowy twór. Jest to raczej zaczyn, impuls pobudzający nurt własnych myśli, w sposób niezwykle twórczy wychodzący poza słowa i myśli pierwszego z rozmówców. Chcemy takich rozmów. Dysputy pitagorejskie to rozmowy.

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs