Granty rektorskie dla Kół Naukowych

Opublikowano 16 marca 2016 przez A.Kurowska

Ogłoszony został konkurs na granty rektorskie w 2016 roku dla kół naukowych wpisanych do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej.

Wniosek o grant rektorski poparty przez kierownika jednostki organizacyjnej, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do decyzji, składa opiekun koła naukowego w Biurze ds. Nauki do dnia 21 marca 2016 roku. Wszelkie informacje możecie znaleźć tutaj.

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs