HEI_HACK_WUT: HACKATON HEINNOVATE NA PW

Opublikowano 6 maja 2017 przez Andrzej Manujło

HEI_HACK_WUT

HACKATON HEINNOVATE NA PW
Miejsce: CZIiTT PW
Termin: 12 – 14 maja 2017

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli środowiska akademickiego Politechniki Warszawskiej.

Celem warsztatu jest wypracowanie rozwiązań w 7 obszarach zdefiniowanych w narzędziu komisji europejskiej HEInnovate (od zarządzania uczelnią, przez kształcenie i transfer technologii po internacjonalizację, www.heinnovate.eu ).

W założeniu 7 grup złożonych z przedstawicieli studentów, doktorantów, kadry akademickiej i administracji będzie pracowało przez 48h nad rozwiązaniami w wyżej wymienionych siedmiu obszarach. W proces zaangażowane będą władze uczelni, władze wydziałów, Samorząd

Studentów PW, Rada Doktorantów PW, Rada Kół Naukowych. Rekrutacja będzie prowadzona wewnątrz struktur Politechniki.
Warsztat poprowadzą trenerzy narzędzia HEInnovate – Kinga Kurowska (INFOX PW) i Maciej Markowski (PKA) wraz z Zespołem Rektorskim INFOX PW oraz DRIMn CZIiTT.

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs