Informacje dla doktorantów I roku

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora uczestnicy pierwszego roku studiów doktoranckich oraz nowo przyjęci asystenci mają obowiązek zaliczenia seminarium pedagogicznego. W jego ramach prowadzone są wykłady z pedagogiki, logiki, psychologii i technik multimedialnych, zajęcia z emisji głosu oraz szkolenie z korzystania z zasobów bibliotecznych BG PW.

Informacje na temat terminów zajęć i zapisów znajdują się na stronie seminarium.

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs