Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej

Opublikowano 23 listopada 2017 przez Andrzej Manujło

Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (ININ) stanowi zaplecze infrastrukturalne oraz merytoryczne dla środowiska akademickiego PW w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności poprzez wsparcie m.in.:

  • start-upów;
  • uczelnianych firm technologicznych (spin off/out);
  • nowoczesnych form przedsiębiorczości, inicjatyw klastrowych;
  • współpracy z sektorem biznesu, IOB/IOW, współpracy z partnerami międzynarodowymi.

Więcej informacji na stronie: https://www.cziitt.pw.edu.pl/inkubator/

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs