Konferencje programowe Narodowego Kongresu Nauki - Wrocław 8-9.12.2016

Opublikowano 27 listopada 2016 przez A.Kurowska

W dniach 8-9 grudnia 2016 roku na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się kolejna, trzecia z cyklu konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki. Tematem konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Politechniką Wrocławską będzie „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności”.

Celem konferencji jest zdefiniowanie barier utrudniających współpracę nauki z gospodarką oraz znalezienie rozwiązań wspierających kreowanie innowacji, przepływ wiedzy pomiędzy nauką a biznesem, wdrażanie nowych rozwiązań i komercjalizację odkryć naukowych. Szczególną uwagę uczestnicy debaty poświęcą kwestiom oceny obecnie działającego systemu wsparcia publicznego współpracy nauki z gospodarką, w tym kwestii funduszy z Unii Europejskiej.

Do udziału w debacie zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich, przedstawicieli administracji ze szczebla krajowego i regionalnego, przedsiębiorców, a także reprezentantów instytucji zaangażowanych w prace nad wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań naukowych w gospodarce.

Program konferencji programowej NKN we Wrocławiu oraz formularz rejestracyjny opublikowany jest na stronie MNiSW.

Więcej informacji nt. konferencji programowych znajduje się na stronie internetowej Narodowego Kongresu Nauki.

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs