Konkurs dla młodych naukowców Ambasdy RP w Tokio ora MNiSW

Opublikowano 17 stycznia 2018 przez Andrzej Manujło
Ambasada RP w Tokio, we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizować będzie w gmachu ambasady pokaz wystawy „Nauka to Wolność” prezentującej najważniejsze osiągnięcia polskich naukowców z ostatnich lat. Podczas uroczystego otwarcia wystawy, które odbędzie się w pierwszej połowie marca br., planujemy zapoznać japońską publiczność nie tylko z osiągnięciami prezentowanymi na wystawie ale także przedstawić pomysły i osiągnięcia młodych naukowców z Polski.
 
Konkurs polegać będzie na prezentacji podczas uroczystości otwarcia wystawy ok. 5- minutowych nagrań video prezentujących projekty badawcze/wynalazki opracowane przez młodych polskich naukowców. Zarówno sposób prezentacji projektu jak i zakres tematyczny prezentowanego osiągnięcia/wynalazku pozostawiamy w pełni w gestii uczestników konkursu. Chcielibyśmy jedynie zaznaczyć, że preferowane będą projekty z dziedziny nauk ścisłych. Nadesłane przez uczestników konkursu nagrania wideo zostaną pokazane zebranej podczas uroczystości otwarcia wystawy publiczności, która w drodze głosowania wyłoni zwycięski projekt.
 
Zwycięzca konkursu zostanie przez placówkę zaproszony na przyjazd do Tokio w czasie odbywających się co roku w listopadzie największych w Japonii targów naukowych Science Agora. Ambasada RP w Tokio pokryje zarówno koszty przelotu z Polski, zakwaterowania jak i pomoże w organizacji pobytu na miejscu.
 
 
Prosimy aby osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie przesłały do 28 lutego br. na adres: malgorzata.szmidt@msz.gov.pl, nagrania wideo wraz z dokumentem opisującym w jęz. angielskim prezentowany projekt.

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs