konkurs ETIUDA 6 dla doktorantów

Opublikowano 3 stycznia 2018 przez Andrzej Manujło

NCN ogłosiło konkurs ETIUDA 6
Cel: Stypendia doktorskie.
Tematyka: Badania podstawowe prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej
w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN.
Wnioskodawcy: Osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora,
które mają lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca
2018 r.
Dofinansowanie: może być przeznaczone wyłącznie na:
 stypendium naukowe w wysokości 4500 zł miesięcznie,
 pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w zagranicznym ośrodku naukowym,
 pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji
stażu.
Okres trwania projektu: od 6 do 12 m-cy.
Termin składania wniosków: do 15 marca 2018 r.
Miejsce/Sposób składania wniosków: Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi
załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda6

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs