Konkurs – Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – MIP 2018

Opublikowano 4 października 2018 przez Andrzej Manujło

W imieniu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informujemy o uruchomieniu IV edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – MIP 2018, na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów oraz młodych naukowców i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Jako lider rynku gazowego w Polsce i firma intensywnie wspierająca działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne zależy nam, na jak najszerszym pozyskaniu ciekawych tematów, które mogą zainicjować realizację użytecznych dla naszej firmy projektów B+R. Konkursy w poprzednich trzech edycjach zakończyły się dużym sukcesem. Z przesłanych projektów, wiele propozycji cechowało się wysokim poziomem innowacyjności.

W roku bieżącym oczekujemy na pomysły w następujących obszarach tematycznych:

Technologie wodorowe; wodór i gazownictwo
Propozycje aplikacji na smartfon dla gazownictwa/odbiorców gazu
Big Data – zastosowania, możliwości
Pozyskiwanie metanu z węgla (CBM)
Robotyka i sztuczna inteligencja
Media społecznościowe – możliwości dla sektora
Nowe zastosowanie paliw gazowych
Innowacyjne metody współpracy z klientem
Technologie poprawiające skuteczność cementowania odwiertów
Wiercenia kierunkowe: wyzwania technologiczne oraz w innych obszarach działalności GK PGNiG, a także w zakresie popularyzacji marki PGNiG.
Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: konkursMIP@pgnig.pl, na załączonym formularzu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2018 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig.

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs