Konkurs NCN - PRELUDIUM 15

Opublikowano 27 marca 2018 przez Andrzej Manujło

Cel: Realizacja projektów badawczych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN.
Wnioskodawcy: Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, osoby fizyczne, przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone powyżej.
Dofinansowanie: Dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 m-cy, finansowanie nie przekracza 70 tys. zł, dla 24 m-cy – 140 tys. zł, dla 36 m-cy – 210 tys. zł.
Okres trwania projektu: 12, 24 albo 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków: Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.
Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych do 5 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje: na stronie NCN.
Składanie wniosków:
do COP: 05.06.2018
do NCN: 15.03.2018 – 15.06.2018

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs