Lektoraty

Z Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej z dnia 22 lutego 2012 r. Paragraf 5, punkt 22, podpunkt 1

„Doktorant ma prawo do korzystania z oferty Studium Języków Obcych poza programem studiów, bezpłatnie w wymiarze 60 godzin;”.

Informacje o lektoratach dla doktorantów znajdziecie tutaj.

Informacje dotyczące egzaminu z języka obcego – przed obroną pracy doktorskiej znajdziecie tutaj.

Warunkiem uczęszczania doktoranta na zajęcia z lektoratów tematycznych lub ogólnych jest zlecenie od Dziekana Wydziału lub Kierownika Studium Doktoranckiego.

Zapisy odbywają się na początku każdego semestru. Szczegółowa informacja o zapisach jest zamieszczana na stronie SJO 1 tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

Miejsce zajęć proszę sprawdzać na stronie SJO w zakładce Plany zajęć.

Sposób zapisów:
1. wybierz lektorat
2. wypełnij kartę zgłoszenia
3. wyślij kartę zgłoszenia na podany adres(e.chrzczonowska@sjo.pw.edu.pl)
4. lub złóż Kartę Zgłoszenia w pok. 419 Gmach Główny w podanym terminie.
5. otrzymasz mailem potwierdzenie zapisania się na lektorat

Doktoranci, którzy zgłosili się na kurs, mogą zrezygnować z kursu w ciągu 2 pierwszych tygodni zajęć. Rezygnację należy zgłosić elektronicznie na adres: e.chrzczonowska@sjo.pw.edu.pl lub bezpośrednio do lektora. Nie zgłoszenie rezygnacji traktowane jest jak uczestnictwo w kursie.

UWAGA!
W przypadku zebrania się min. 12 doktorantów SJO oferuje utworzenie kursu dedykowanego.

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs