Mazowiecka Platforma Kół Naukowych

Opublikowano 19 października 2017 przez Andrzej Manujło

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywą pod nazwą „Mazowiecka Platforma Kół Naukowych”. Jej początkową formą mają być cykliczne seminaria skierowane do studentów, członków kół naukowych uczelni Mazowsza.
Cykl seminariów rozpoczyna się 24 października br. uroczystą inauguracją w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (sala 4.01, ul. Rektorska 4) w godzinach 15-17.
Temat/obszary referatów w trakcie seminariów MPKN
24.10.2017 Druk 3d a zastosowania medyczne
28.11.2017 Styl życia 20-30latków a konsumpcjonizm
19.12.2017 Nowoczesne podróżowanie na przykładzie Hyperloop – TBC
30.01.2018 Człowiek a środowisko – TBC
27.02.2018 Podbój kosmosu a efekty dla mieszkańców ziemi – TBC
27.03.2018 Nowinki motoryzacji -TBC
24.04.2018 Sport, zdrowie, etyka – TBC
29.05.2018 Nowoczesne społeczeństwo a człowiek, człowiek a nowoczesne
społeczeństwo.

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs