Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt : Nauka i biznes-wyzwania XXI wieku" 25.03.2017 r w miejscowości Olsztyn.

Opublikowano 14 marca 2017 przez Andrzej Manujło

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt : Nauka i biznes-wyzwania XXI wieku” 25.03.2017 r w miejscowości Olsztyn.
szczegóły na  www.4intellect.com
Konferencja kierowana jest do studentów, doktorantów i doktorów.

I Panel – NAUKA

– podejmowane zagadnienia związane tylko z nauką, czyli obecne zagadnienia/ prace badawcze nad którymi pracują doktoranci z różnych dziedzin nauki.

II Panel – BIZNES

– podejmowane zagadnienia związane z wykorzystaniem nauki w biznesie w różnych dziedzinach.

Konferencja skierowana do: studentów, doktorantów, doktorów, ludzi związanych z tzw. ‚biznesem’

W ramach konferencji odbędą się dwa szklenia:

a) Monografia współautorska a wieloautorska
b) Źródła finansowania badań naukowych dla doktorantów

1. Terminarz

Olsztyn -25.03.2017

do 18 marca 2017 – przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencj
do 15 marca 2017 – przesłanie artykułu. ARTYKUŁ PRZESŁANY PÓŹNIEJ ZOSTANIE OPUBLIKOWANY Z OPÓŹNIENIEM. ZOSTANIE OPUBLIKOWANY W MAJU.
do 17 marca 2017 – dokonanie opłaty konferencyjnej
do 20 marca 2017 – przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
20 marca 2017 – przesłanie harmonogramu konferencji

2. W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi :

wystąpienie z referatem, posterem,
wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu
wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru
wydanie certyfikatu za najlepszy referat/poster
certyfikaty szkoleniowe
przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad
materiały konferencyjne
publikacja artykułu

3. Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin:

Nauki: inżynieryjne, społeczno ekonomiczne, przyrodnicze, humanistyczne, zarządzanie, nauki o ziemi, historyczne i inne……

4. Opłaty
319 zł – opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby (wygłoszenie referatu/ posteru + publikacja artykułu)
50 zł – opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru
249 zł – opłata za bierny udział w konferencji + publikacja artykułu
224 zł – opłata za bierny udział w konferencji
219 zł – opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji
229 zł – opłata za czynny udział w konferencji bez publikacji artykułu

Zgłoszenia : biuro@4intellect.com
Tel: 692345203
Tel: 661065822

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs