Reprezentanci RD PW – 2012 i wcześniej

Kadencja 2012

Komisja regulaminowa
Anna Kundys
Radosław Nowak

Komisja wyborcza
Urszula Umińska
Przemysław Rumianek
Anna Gayer

Rada biblioteczna
Adrianna Tarnowska

Seminarium Pedagogiczne
Sławomir Łapiński

Odwoławcza Komisja Stypendialna
Sławomir Łapiński
Adrianna Tarnowska
Przemysław Rumianek

Senacka Komisja ds. Mienia i Finansów
Łukasz Adamkiewicz/Sławomir Łapiński

Senacka Komisja ds. Kształcenia
Kinga Kurowska/Sławomir Łapiński

Senacka Komisja ds. Organizacji Uczelni
Tomasz Turowski

Senacka Komisja ds. Kadr
Przemysław Rumianek

Senacka Komisja ds. Nauki
Piotr Mazgaj

Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą
Urszula Umińska

Senacka Komisja ds. Rozwoju Kampusów Akademickich
Renata Rybakiewicz

Senacka Komisja ds. Historii i Tradycji
Przemysław Ilczuk

Senacka Komisja ds. Etyki Zawodowej
Tomasz Rusak

Rektorska Komisja ds. Akademickiej Służby Zdrowia
Karina Ziółkowska

Rektorska Komisja ds. Nauki i Aparatury Naukowo – Badawczej
Piotr Mazgaj

Rektorska Komisja ds. Warunków Pracy w Politechnice Warszawskiej
Renata Rybakiewicz

Rektorska Komisja ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Adrianna Tarnowska

Rektorska Komisja ds. Informatyzacji Uczelni
Krzysztof Anders

Rektorska Komisja ds. Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej
Milena Gołofit-Stawińska

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów
Kamil Lubikowski
Adrianna Tarnowska
Anna Kundys
Kinga Kurowska

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów
Tomasz Turowski
Michał Władziński

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia
Kinga Kurowska

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs