Reprezentanci RD PW – 2013

Komisja regulaminowa
Przemysław Rumianek
Kinga Kurowska
Tomasz Turowski

Komisja wyborcza
Urszula Umińska
Przemysław Rumianek
Anna Gayer

Rada biblioteczna
Adrianna Tarnowska

Seminarium Pedagogiczne
Sławomir Łapiński

Odwoławcza Komisja Stypendialna
Sławomir Łapiński
Adrianna Tarnowska
Przemysław Rumianek

Komisja Senacka ds. Mienia i Finansów
Sławomir Łapiński

Komisja Senacka ds. Kształcenia
Sławomir Łapiński

Komisja Senacka ds. Organizacji Uczelni
Tomasz Turowski

Komisja Senacka ds. Kadr
Anna Gayer

Komisja Senacka ds. Nauki
Piotr Mazgaj

Komisja Senacka ds. Współpracy z Zagranicą
Urszula Umińska

Komisja Senacka ds. Historii i Tradycji    
Marcin Grabarczyk

Komisja Senacka ds. Etyki Zawodowej
Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska

Rektorska Komisja ds. Akademickiej Służby Zdrowia    
Michał Wlazło

Rektorska Komisja ds. Warunków Pracy w Politechnice Warszawskiej
Renata Rybakiewicz

Rektorska Komisja ds. Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej
Milena Gołofit-Stawińska

Rektorska Komisja ds. Opracowania Stragegii Informatyzacji Politechniki Warszawskiej do roku 2020
Antonina Geras

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów
Kamil Lubikowski
Adrianna Tarnowska
Anna Kundys
Kinga Kurowska

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów
Tomasz Turowski
Michał Władziński

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia  
Kinga Kurowska

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs