RDPW poszukuje pełnomocników!

Opublikowano 14 czerwca 2017 przez Andrzej Manujło

Zarząd RDPW chciałby powołać 3 pełnomocników:
1. Pełnomoznik ds. Zakwaterowania
2. Pełnomocnik ds. IT
3. Pełnomocnik ds. Doktroantów Zagranicznych

Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o zgłaszanie swoich kandydatur do mnie na adres przewodniczacy@doktoranci.pw.edu.pl do 19.06.2017 (poniedziałek) do godz. 12:00.

Pełnomocnik ds. IT będzie osobą odpowiedzialną za obsługę techniczną strony RDPW oraz
rozwiązywanie potencjalnych problemów technicznych związanych z jej funkcjonowaniem.

Kandydat na Pełnomocnika ds. IT powinien:
1) Posiadać dobrą znajomość środowiska WordPress.
2) Posiadać podstawową znajomość języków PHP i HTML.
3) Posiadać znajomość protokołów HTTP, HTTPS, POP3 i SMPT.
4) Posiadać umiejętność wprowadzania prostych zmian na serwerze z systemem Unix.

Do zadań Pełnomocnika ds. IT należeć będzie:
1) Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej RDPW.
2) Rozwiązywanie problemów technicznych związanych z obsługą strony.

Pełnomocnik ds. doktorantów zagranicznych będzie osobą odpowiedzialną za kontakt
z doktorantami zagranicznymi i za udzielanie im pomocy w kwestiach związanych z realizacją studiów
doktoranckich na Politechnice Warszawskiej.

Kandydat na Pełnomocnika ds. Doktorantów Zagranicznych powinien:
1) Być osobą otwartą i chętną do kontaktu z nowymi ludźmi.
2) Dobrze znać język angielski w mowie i piśmie.
3) Posiadać wiedzę w zakresie podstawowych kwestii formalnych związanych z realizacją
studiów doktoranckich na PW (realizacja programu studiów, kwestie związane z otwarciem
przewodu doktorskiego, itp.).

Do zadań Pełnomocnika ds. Doktorantów Zagranicznych należeć będzie:
1) Tłumaczenie na język angielski postów, które mogą zainteresować lub dotyczyć doktorantów
zagranicznych, zamieszczanych na profilu RDPW na facebooku.
2) Przetłumaczenie na język angielski informacji, które mogą zainteresować lub dotyczyć
doktorantów zagranicznych, zawartych na stronie RDPW.
3) Przygotowanie i, w miarę możliwości, współprowadzenie spotkania z doktorantami
pierwszego roku w części dotyczącej doktorantów zagranicznych.
4) Udzielanie pomocy doktorantom zagranicznym w problemach związanych ze studiami
doktoranckimi (bezpośrednio lub skierowanie ich do osoby kompetentnej w danej sprawie).
Informacja o Pełnomocniku wraz z adresem e-mail zostanie zamieszczona na stronie RDPW.
Pełnomocnik zostanie wskazany jako osoba kontaktowa dla doktorantów zagranicznych.

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs