Rekrutacja do Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych

Opublikowano 20 października 2016 przez A.Kurowska

Koledzy i koleżanki,
W imieniu Kierownika Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych Pana prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kulpy  uprzejmie informuję, iż w dniu 27.10.2016 r. w godz. 12:00-16:00 w sali nr 229a Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbędzie się rekrutacja do Programu IKD-TR. Dokumenty niezbędne do rekrutacji: (do pobrania ze strony: http://cboib.pw.edu.pl/program-ikd-tr ).

1. Decyzja o przyjęciu na studia doktoranckie na wydziale PW,
2. Wniosek o przyjęcie  kandydata,
3. Portfolio (wyciąg z indeksu lub suplement do dyplomu, dokumenty poświadczające dodatkowe kompetencje językowe, komputerowe itp., publikacje),
4. Opinia opiekuna naukowego.

Dokumenty  należy przesłać elektronicznie do dnia 25.10.2016 r. na adres p.o. opiekuna administracyjnego Programu IKD-TR – Barbary Bubicz: bbubicz@meil.pw.edu.pl

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs