Reprezentanci RD PW – 2015

Komisja regulaminowa

Komisarz wyborczy
Ewa Sztuk

Rada biblioteczna

Seminarium Pedagogiczne

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Komisja Senacka ds. Mienia i Finansów
Anna Gayer

Komisja Senacka ds. Kształcenia

Komisja Senacka ds. Organizacji Uczelni
Konrad Godziszewski

Komisja Senacka ds. Kadr
Andrzej Juś

Komisja Senacka ds. Nauki
Łukasz Żywczyk

Komisja Senacka ds. Współpracy Międzynarodowej
Artur Kopczyński

Komisja Senacka ds. Historii i Tradycji    
Michał Przyłuski

Komisja Senacka ds. Etyki Zawodowej
Michał Przyłuski

Rektorska Komisja ds. Akademickiej Służby Zdrowia    
Marta Jarczewska

Rektorska Komisja ds. Warunków Pracy w Politechnice Warszawskiej
Dominika Mucha

Rektorska Komisja ds. Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej
Anna Kurowska

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs