Konkurs „Energia Innowacji”

Opublikowano 21 lutego 2017 przez A.Kurowska

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców – doktorantów i doktorów do 10 lat od obrony rozprawy doktorskiej. Zgłaszane przez nich rozwiązania powinny dotyczyć obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGE, czyli: wydobycia i wytwarzania, energetyki odnawialnej, dystrybucji lub sprzedaży energii elektrycznej. Każda linia biznesowa wyznaczyła 3 tematy konkursowe – realne wyzwania, dotyczące jej działalności. Prace konkursowe zgłaszać można do 20 marca 2017 roku. Więcej informacji o konkursie znaleźć można na stronie internetowej: http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/energia-innowacji.

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs