Skład RD PW – 2014

Przewodnicząca Rady Doktorantów PW 2014 i jej przedstawicielka w Senacie PW

Anna Gayer (Wydział Inżynierii Środowiska)
e-mail: anna.gaye[maupa]is.pw.edu.pl
tel. 725 994 118

Zarząd Rady Doktorantów

Anna Gayer (Wydział Inżynierii Środowiska)
e-mail: anna.gayer[maupa]is.pw.edu.pl

Antonina Geras (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) – członek zarządu ds. IT
e-mail: a.geras[maupa]stud.elka.pw.edu.pl

Marcin Grabarczyk (Wydział Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa) – członek zarządu ds. finansów
e-mail: marcin.grabarczyk[maupa]itc.pw.edu.pl

Marcin Okuniewski (Wydział Chemiczny) – członek zarządu – sekretarz
e-mail:  mokuniewski[maupa]ch.pw.edu.pl

Michał Wojasiński (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej) – członek zarządu ds. nauki
e-mail: m.wojasinski[maupa]ichip.pw.edu.pl

Pełnomocnicy Zarządu Rady Doktorantów

Karolina Kotra-Konicka (Wydział IChiP) – pełnomocnik ds. szkoleń miękkich
e-mail: k.kotra[maupa]ichip.pw.edu.pl

Karol Pożyczka (Wydział Fizyki) – pełnomocnik ds. zakwaterowania doktorantów
e-mail: pozyczka[maupa]if.pw.edu.pl

Justyna Wójcik (Wydział GiK) – pełnomocnik ds. kultury
e-mail: justynaa.wojcik[maupa]wp.pl

Członkowie Rady

Wydział Architektury:
Łukasz Piątek

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku:
Grzegorz Kobuszewski

Wydział Chemiczny:
Marcin Okuniewski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych:
Antonina Geras

Wydział Elektryczny:
Paweł Ziubiński

Wydział Fizyki:
Karol Pożyczka

Wydział Geodezji i Kartografii:
Justyna Wójcik

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej:
Michał Wojasiński

Wydział Inżynierii Lądowej:
Daniel Wiliński

Wydział Inżynierii Materiałowej:
Justyna Tomaszewska

Wydział Inżynierii Produkcji:
Michał Jesiotr

Wydział Inżynierii Środowiska:
Anna Gayer

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych:
Michał Zwierzyński

Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa:
Marcin Grabarczyk

Wydział Mechatroniki:
Dorota Jackiewicz

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych:
Aleksandra Waszczuk-Młyńska

Wydział Transportu:
Ewa Pawlak

Wydział Zarządzania:
Jakub Tomczak

Obecność przedstawicieli wydziałów na posiedzeniach RD PW:

obecnosc_na_posiedzeniach

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs