Struktura Samorządu Doktorantów

Samorząd Doktorantów tworzą wszyscy uczestnicy studiów III stopnia Strukturę organizacyjną którą można podzielić na dwa poziomy:

 • Organy Wydziałowe

  • Wydziałowa Rada Doktorantów (WRD) – tworzy ją od 3 do 5 przedstawicieli doktorantów na danym wydziale.  Kadencja Rady Wydziałowej trwa rok kalendarzowy, a wybory do WRD odbywają się zwykle, w zależności od wydziału, od listopada do grudnia danego roku. WRD reprezentuje wasze interesy na wydziale:  posiada min. jednego reprezentanta z prawem głosu na  Radzie Wydziału. Przewodniczący WRD  zasiada w wydziałowej komisji stypendialnej. WRD deleguje jednego z członków do Rady Doktorantów Politechniki Warszawskie oraz wydziałowych komisji (np.: rekrutacyjnej).
  • Wydziałowy Komisarz Wyborczy – Wybierany spoza grona WRD, do jego zadań należy czuwanie nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów.
 • Organy centralne

  • Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej
   • Zarząd Rady Doktorantów Politechniki
   • Pełnomocnicy:
    • ds. IT
    • ds. zakwaterowania doktorantów
  • Komisarz Wyborczy 
  • Komisja Regulaminowa 
  • Sąd Koleżeński

   

   
© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs