Training the mindSET - Improving and Internationalizing Skills Trainings for Doctoral Candidates

Opublikowano 10 lutego 2019 przez Andrzej Manujło

Politechnika Warszawska rozpoczęła realizację projektu „Training the mindSET – Improving and Internationalizing Skills Trainings for Doctoral Candidates” (mindSET). Projekt koordynowany jest przez TU Berlin, a partnerami w projekcie są Politechnika Warszawska, Politecnico di Milano i NTNU Trondheim. Kompleksowe umiejętności, takie jak zarządzanie projektem, organizacja pracy, przedsiębiorczość, przywództwo, komunikacja czy transfer technologii są obecnie standardowymi wymogami na rynku pracy. Wymogi te dotyczą również przyszłych doktorów w dyscyplinach STEM (Science-Technology-Engineering-Management). Doktoranci jednak nie zawsze są odpowiednio przygotowani do wejścia na rynek pracy. Przyszli doktorzy powinni być lepiej przygotowani do teraźniejszych i przyszłych wymogów rynku pracy. Przy wykorzystaniu środków z programu Erasmus + rozpoczęto jesienią 2018 realizację
projektu mindSET. Czas realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. W projekt mindSET dodatkowo zaangażowane są stowarzyszenia CESAER (The Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research) i T.I.M.E. (Top Industrial Managers Europe). W trakcie projektu zrealizowane zostaną warsztaty przez trenerów z każdej z czterech uczelni, a uczestnikami warsztatów będą doktoranci każdej z politechnik. W wyniku projektu opracowany zostanie podręcznik i wypracowany zostanie zarys i rdzeń wspólnego europejskiego curriculum dla kształcenia doktorantów z dziedziny STEM w zakresie
tzw. umiejętności miękkich. Podręcznik zostanie upowszechniony na zasadach ogólnego i wolnego dostępu. Wyniki projektu, w tym zakres podręcznika, upowszechniane będą poprzez seminaria, w tym również webinaria. Ponadto przygotowane zostanie narzędzie samooceny tzw. kompetencji i umiejętności miękkich przez doktorantów. Opracowany podręcznik obejmować będzie wytyczne dla trenerów i nauczycieli akademickich w zakresie prowadzenia kursów dotyczących tzw. umiejętności miękkich dla doktorantów STEM.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
* Kierownik projektu w Politechnice Warszawskiej:
Dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. nzw, Wydział Mechaniczny
Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, tel. 22 234 6029,
elajarz@meil.pw.edu.pl
lub
* Asystent projektu w Politechnice Warszawskiej
Dr inż. Bartłomiej Gładysz, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika
Warszawska, tel. 22 234 8126, bartlomiej.gladysz@pw.edu.pl

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs