Warsztaty Doktoranckie WD2016 Lublin

Opublikowano 2 kwietnia 2016 przez A.Kurowska

Szanowni Państwo

Ważne szczegóły !

Dla osób, którym z przyczyn technicznych nie udało się zarejestrować lub nie otrzymałyby e-maila „Szczegóły – potwierdzenia rejestracji [WD2016], wydłużamy pierwszy termin rejestracji do 7.04.2016.

Terminy:
07.04.2016 – wczesna rejestracja
30.04.2016 – zgłoszenie 2-stronicowego streszczenia
11.06.2016 – dostarczenie pełnej wersji artykułu

Opłaty:
Wczesna rejestracja Późna rejestracja
do 07.04.2016 do 30.04.2016

Opłata pełna 300 zł 350 zł
Opłata częściowa* 150 zł 200 zł
*Opłata częściowa nie obejmuje kosztów noclegu.

Publikacje:

  • 2-stronicowe wersje artykułów zostaną wydane w formie książki (ISBN)

Autorzy najlepszych referatów zostaną poproszeni o przygotowanie rozszerzonych wersji do następujących czasopism:

  • COMPEL International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (lista filadelfijska)
  • Przegląd Elektrotechniczny (14 pkt.)
  • .

Pozostałe artykuły po recenzjach zostaną opublikowane w kwartalniku IAPGOŚ – Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska (7 pkt.).

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Serdeczne zapraszamy.

Jan Sikora
Dominik Sankowski
Roman Szabatin
Tomasz Rymarczyk
wraz z całym Komitetem Organizacyjnym

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs