Ważne: Finansowanie Wyjazdów na konferencje i inne!

Opublikowano 7 września 2017 przez Andrzej Manujło

W ramach funduszu na strategiczne projekty badawcze przyznawane są środki (ograniczone) na wsparcie mobilności doktorantów i młodych pracowników PW (krótkie wizyty studyjne, konferencje).

Wnioski o takie pieniądze należy składać do Zespołu ds. Nauki.
Powinny one zawierać uzasadnienie celowości wyjazdu poświadczone przez opiekuna naukowego i Dziekana oraz szacunkowy koszt wyjazdu.

Ostatecznym terminem na złożenie wniosków jest 27 WRZEŚNIA 2017R. Dokumenty należy składać w Zespole ds. Nauki, ul. Noakowskiego 18/20, pok.405.

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs