Wydziałowe Rady Doktorantów – 2013

Wydział Architektury
Małgorzata Łaskarzewska – Średzińska – przewodnicząca
Marcin Krysiak
Katarzyna Sentycz
Anna Sochocka
Maksymilian Stec

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW w Płocku
Łukasz Wójcicki – Przewodniczący

Wydział Chemiczny
Michał Wlazło – przewodniczący
Rafał Letmanowski
Marcin Okuniewski
Dariusz Zabost
Magdalena Mazurek

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Krzysztof Anders – przewodniczący
Konrad Godziszewski
Katrin Welikow
Strona Rady Doktorantów WEiTI: http://www.doktoranci.elka.pw.edu.pl

Wydział Elektryczny
Dominik Górski – przewodniczący
Piotr Bernat
Paweł Staniak
Marek Michalczuk

Wydział Fizyki
Łukasz Graczykowski – przewodniczący
Grzegorz Siudem
Maciej Szymański
Strona Rady Doktorantów Wydziału Fizyki: http://doktoranci.if.pw.edu.pl

Wydział Geodezji i Kartografii
Krzysztof Bakuła – przewodniczący
Sławomir Łapiński
Adrianna Tarnowska
Wioleta Radziszewska
Adres e-mail Rady Doktorantów GiK: wrdgik@gmail.com

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Michał Wojasiński – przewodniczący
Marta Bojarska
Anna Ostaniewicz – Cydzik
Strona Rady Doktorantów WIChiP: http://www.ichip.pw.edu.pl/doktoranci/

Wydział Inżynierii Lądowej     
Daniel Wiliński – przewodniczący
Artur Miszczuk
Łukasz Szołucha
Sebastian Wilomski
Krzysztof Rudzki
Strona Rady Doktorantów WIL: http://www.doktoranci.il.pw.edu.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej
Dorota Jakubowska – przewodnicząca Wydziałowej RD
Anna Dobkowska
Bartłomiej Wysocki
Aleksandra Miazga

Wydział Inżynierii Produkcji
Michał Marczak – przewodniczący Wydziałowej RD
Irmina Prędkiewicz
Piotr Kowalczyk

Wydział Inżynierii Środowiska
Anna Gayer – przewodnicząca
Łukasz Adamkiewicz
Karol Przeździecki
Dominika Mucha
Maria Grodzka

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Agata Sakowicz – przewodnicząca
Aleksandra Regulska
Jakub Kierzkowski
Adres e-mail WRD MiNI: Rada.Doktorantow@mini.pw.edu.pl

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Piotr Mazgaj – przewodniczący
Marcin Grabarczyk
Łukasz Dul

Wydział Mechatroniki
Dorota Jackiewicz – przewodnicząca
Maciej Karszewski
Michał Władziński

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych   
Sebastian Korczak – przewodniczący
Sebastian Bąk
Kamil Lubikowski
Wojciech Fudała
Aleksandra Waszczuk-Młyńska
Strona Rady Doktorantów SiMR: http://doktoranci.simr.pw.edu.pl

Wydział Transportu
Seweryn Koziak
Emilian Szczepański

Wydział Zarządzania
Jakub Tomczak – przewodniczący
Michał Łukasz Dworak
Paweł Korczak
Agnieszka Tarapata
Małgorzata Waszkiewicz

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs