2016

Komisja regulaminowa

Anna Gayer – przewodnicząca

Sławek Łapiński / Michał Wojasiński

Michał Gajda

Komisarz wyborczy
Łukasz Werner

Uczelniana Komisja Wyborcza

Łukasz Mąkolski

Rada biblioteczna
Żaneta Świderska-Chadaj

Seminarium Pedagogiczne
Sławomir Łapiński (do 31.07.2016)

Łukasz Mąkolski (od 01.08.2016)

Rada Programowa Centrum Studiów Zaawansowanych

Artur Kopczyński

Rada Programowa Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Artur Kopczyński

Komitet Programowo-Organizacyjny Obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej

Anna Kurowska

Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów

Milena Koralnik

Błażej Smoliński

Marianna Ulanicka

Michał Wlazło

Komisja Senacka ds. Mienia i Finansów

Artur Kopczyński

Komisja Senacka ds. Kształcenia

Artur Kopczyński

Komisja Senacka ds. Organizacji Uczelni

Konrad Godziszewski

Komisja Senacka ds. Kadr

Izabela Osiecka

Podkomisja ds. młodych naukowców

Michał Marzęcki

Komisja Senacka ds. Nauki

Zuzanna Krawczyk

Komisja Senacka ds. Współpracy Międzynarodowej

Anna Kurowska

Artur Kopczyński

Komisja Senacka ds. Historii i Tradycji    

Andrzej Juś

Komisja Senacka ds. Etyki Zawodowej

Paweł Mazurek

Rektorska Komisja ds. Akademickiej Służby Zdrowia

Aleksandra Golba

Rektorska Komisja ds. Warunków Pracy w Politechnice Warszawskiej

Sławomir Łach

Rektorska Komisja ds. Bezpieczeństwa w Politechnice Warszawskiej

Michał Terlecki

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Kuźmińska Aleksandra 

Kamila Grabowska

Łukasz Mąkolski

Kamila Buziak

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Milena Koralnik

Błażej Smoliński

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

Paweł Mazurek

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs