Zapisy na języki w SJO już od 9.02!

Opublikowano 4 lutego 2018 przez Andrzej Manujło

Zgłoszenia są przyjmowane od 9 lutego do 2 marca
Początek zajęć: od 26 lutego
REZYGNACJA:
Doktoranci, którzy zgłosili się na lektorat, mogą z niego zrezygnować w ciągu 2 pierwszych tygodni
zajęć. Rezygnację należy zgłosić elektronicznie na adres podany powyżej lub bezpośrednio do lektora,
prowadzącego zajęcia.
Uwaga :
Przypominamy, iż warunkiem zapisania doktoranta do grupy nieodpłatnie jest
dostarczenie (w terminie zapisów) zlecenia z podpisem i pieczątką od swojego
Kierownika Studium Doktoranckiego lub Dziekana Wydziału.

Więcej infomrmacji:
http://www.sjo.pw.edu.pl/STUDENCI/Studia_doktor/info_dokt.pdf

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs