Zapisy na lektoraty dla doktorantów (semestr 17Z)

Opublikowano 4 października 2017 przez Andrzej Manujło

ZAPISY:
Sposób zapisów:
1. Proszę o wybranie lektoratu z oferty dla doktorantów i wypełnienie karty zgłoszenia
2. Kartę zgłoszenia proszę o przesłanie na adres: e.chrzczonowska@sjo.pw.edu.pl lub złożenie w pok.
419 Gmach Główny .
3. Po przesłaniu zgłoszenia mailem zostanie odesłane potwierdzenie zapisu na lektorat.
4. Przed rozpoczęciem zajęć proszę o dostarczenie do pok.419 Gmach Główny zlecenia z podpisem i
pieczątką od swojego Kierownika Studium Doktoranckiego lub Dziekana Wydziału. W przypadku nie
dostarczenia zlecenia zajęcia będą odpłatne.

Terminarz zapisów:
Zgłoszenia są przyjmowane od 19 września do 20 października
Początek zajęć: od 9 października

REZYGNACJA:
Doktoranci, którzy zgłosili się na lektorat, mogą z niego zrezygnować w ciągu 2 pierwszych tygodni
zajęć. Rezygnację należy zgłosić elektronicznie na adres podany powyżej lub bezpośrednio do lektora,
prowadzącego zajęcia.

© 2014 - Serwis internetowy Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs